پریمیکس (premix)

پریمیکس یا مخلوط پیش آماده تولید انواع نان، بیسکوئیت و شیرینی می باشد که تمامی مواد (بر پایه آرد کامل) به نسبت های مشخص ترکیب گشته و جهت تولید محصول نهایی، صرفاً نیازمند افزودن آب است. به عنوان مثال شما با تهیه پریمیکس خمیر پیتزا با آرد کامل چاودار اَرکازه می توانید به راحتی یک پیتزای سالم و بسیار خوشمزه در منزل پخت کنید و از آن لذت ببرید.

در مجموعه اَرکازه انواع پریمیکس ها از مواد اولیه با کیفیت، مطابق با نیاز مشتری و به منظور تسهیل فرایند تولید آماده می شود.

پریمیکس نان جو ارکازه

پریمیکس (پودر نیمه آماده) نان جو با آرد کامل

Barley Bread Premix

Weights: 25kg , 50kg

پریمیکس نان چاودار

پریمیکس (پودر نیمه آماده) نان چاودار با آرد کامل

Rye Bread Premix

Weights: 25kg

پودر نیمه آماده خمیر پیتزا

پریمیکس (پودر نیمه آماده) خمیر پیتزا با آرد کامل چاودار

Semi-Finished Pizza Dough Powder

Weights: 25kg